Prostory pro skladování

V západní části Administrativní budovy KZT v přízemí je část prostor vyčleněna a užívána, jako příruční sklady. V současnosti pro rok 2024 jsou všechny prostory obsazeny nájemníky.