Cena se sjednává za pronájem 1 m² kancelářské plochy za časové období. Cena obsahuje složku základní nájemné, dodaná media a služby poskytované pronajímatelem.
K jednotlivým složkám za nájemné, energie a služby se připočítává příslušná sazba DPH 10 resp. 21 %.

Jednotlivé kanceláře velikosti základního modulu tj. 17 m² nabízíme jeden m² plochy za nájemné  100 Kč/m2/měsíc a 65 Kč/m2/měsíčně za energie a služby. To jest za celkovou cenu 165 Kč/m²/měsíc resp. 1980 kč/m²/rok bez DPH. Celková cena kanceláře 17 m² je tedy 2805 Kč měsíčně resp. 33.660 Kč za rok bez DPH.

V současnosti na rok 2022 nabízíme jednotlivé místnosti po 17 m2, jednokancelář 22 m2 a dvojkanceláře 36 m2 a 41m².

U pronájmu tří a více kanceláří Vám na konkrétní poptávku zpracujeme zvláštní nabídku podle upřesněných požadavků zájemce! Rovněž je možné pronajmout prostory jako kombinaci kanceláře a skladových místností v hlavní budově, kde je cena za skladovací prostor přiměřeně snížena.