Ceny pronájmů kanceláří v AB KZT

Ceny pronájmů kanceláří v AB KZT

Pronájmy kanceláří

Cena se sjednává za pronájem 1 m² kancelářské plochy za časové období.
Cena obsahuje složku základní nájemné, dodaná media a služby poskytované pronajímatelem.
K jednotlivým složkám za nájemné, energie a služby se připočítává příslušná sazba DPH 15 resp. 21 %.

Jednotlivé kanceláře velikosti základního modulu tj. 17 m² nabízíme 1 m² za nájemné  92 Kč/m2/měsíc a 65 Kč/m2/měsíčně za energie a služby. To je za celkovou cenu 157 Kč/m²/měsíc resp. 1884 kč/m²/rok bez DPH.
Celková cena kanceláře 17 m² je tedy 2669 Kč měsíčně resp. 32.028 Kč za rok bez DPH.
Nabízíme jednotlivé místnosti 17 m2, dvojkancelář 34 m², trojkancelář se třemi propojenými místnostmi 51 m2 a kancelářský apartman s kuchyňkou a třemi místnostmi 80 m2- viz. jednotlivé nabídky.

Na kancelářský apartman zájemci zpracujeme individální nabídku podle požadavku k využití a plánovanému obsazení. Vyjednávací cena pro tento prostor je 84 Kč/ m2 a měsíc nájemné a 65 Kč/ m2 a měsíc za media a služby. Celkem 149 Kč/m2 a měsíc, to jest 11.920 Kč za celý apartman měsíčně bez DPH.

U pronájmu tří a více kanceláří Vám na konkrétní poptávku zpracujeme zvláštní nabídku podle upřesněných požadavků zájemce! Rovněž je možné pronajmout prostory jako kombinaci kanceláře a skladových místností!