V současné době jsou prostory celého areálu dílen v Čekanicích pronajaty  firmě  PARMA servis s.r.o.  České Budějovice, která v nich provádí opravárenskou a prodejní činnost.