V současné době jsou prostory dílen v Čekanicích pronajaty  firmě  PARMA servis s.r.o.  České Budějovice, která zde provádí opravárenskou a prodejní činnost.