Administrativní budova KZT

Aktuální nabídka

+420 603 180 836

Cena se sjednává za pronájem 1 m² kancelářské plochy za časové období. Cena obsahuje složku základní nájemné, dodaná media a služby poskytované pronajímatelem.
K jednotlivým složkám za nájemné, energie a služby se připočítává příslušná sazba DPH.

Jednotlivé kanceláře velikosti základního modulu tj. 17 m² nabízíme za nájemné  1380 Kč/m²/rok bez DPH. Cena za služby je 1230 Kč/m²/rok bez DPH. Celková cena kanceláře 17 m² je tedy 2610 Kč/m²/rok bez DPH. Cena kanceláře za měsíc je 4451 Kč včetně služeb a DPH.

V současnosti na rok 2024 nabízíme k pronájmu jednotlivé místnosti kanceláří po 17 m².

U pronájmu tří a více kanceláří Vám zpracujeme individuální nabídku podle upřesněných požadavků zájemce.