Prostory pro skladování

V západní části Administrativní budovy KZT v přízemí je část prostor vyčleněna a užívána, jako příruční sklady.

V současnosti pro rok 2024 jsou všechny prostory obsazeny nájemníky.

KZT s.r.o.

Máte zájem o nebytové prostory?

Ověřte si dostupnost!

Vyberte o jaké prostory máte zájem